Case: Nordea Markets

Nordea Markets er en av de fremste investeringsbanker i Norden. De hadde et behov for en spesialtilpasset løsning for mobil aksjehandel som ivaretok brukeropplevelse, sikkerhet og lagringskrav. Løsningen skulle også være i stand til å holde en dialog med kundene og holde de oppdatert med markedsinformasjon mv.

Bakgrunn

Nordea er en av de fremste investeringsbankene / meklerhusene i Norden. De hadde et behov for å la enkelte av sine kunder gjøre bestemte typer handler over mobil, samtidig som løsningen ivaretok alle krav til lagring og sporbarhet. Løsningen skulle også være i stand til å holde kundene oppdatert med markedsvarsler og -informasjon / tickere.

Løsning

I samarbeid med Nordea utviklet vi en egen webbasert handelsløsning som ga mekler en live oversikt over innkommende handler, med mulighet for å effektuere dette og gi automatisk tilbakemelding til kunde. Med løsningen kan kunde direkte fra mobil utføre en verdipapirhandel med bestemte kriterier. Kunde kan umiddelbart se at handelen er registrert hos Nordea. Dersom mekler har spørsmål til ordren kan disse skrives direkte i handelsinterfacet. Når ordren er utført får kunde tilsendt en kvittering, basert på maler som raskt kan endres. Løsningen var ferdig utviklet på én uke, basert på eksisterende moduler, og fullstendig skybasert / SaaS (Software as a Service).

Modulbasert utvikling

Våre løsninger er basert på eksisterende moduler som enkelt lar seg tilpasse spesielle behov. Man setter opp en egen kodebase tilpasset det enkelte prosjekt som kan styres sentralt. Data kan lagres i "skyen", i datasenter fysisk lokalisert i Norge, eller innenfor kundes infrastruktur.

Software as a Service (SaaS)

Våre løsninger kan med fordel leveres som en Saas (Software as a Service) løsning, hvor alt av funksjonalitet, databaser, oppdateringer og backup håndteres av oss. Løsningene kan være tilgjengelig fra hvor det skal være via nettleser. Sikkerhet ivaretas via kryptering og to-faktor autentisering ved behov.

Tilbake