Case: Gullruten

Gullruten er den norske TV-bransjens årlige prisutdeling. Tidligere måtte de over 500 påmeldte bidragene distribueres som DVDer til over 90 jurymedlemmer. Vi satte opp en digital streamingløsning som fjernet behovet for DVD-distribusjon helt, og ga mulighet for vurdere bidragene hvor det skulle være, på PC, Mac, pad eller mobil.

Gullruten

Bakgrunn

Gullruten har vært delt ut siden 1998 i regi av Norske Film- og TV-produsenters forening. En jury på 90 personer nominerer først fire kandidater i forkant, og stemmer så frem en vinner som offentliggjøres under selve prisutdelingen. Gullruten kontaktet oss for å effektivisere og digitalisere distribusjonen av påmeldte bidrag. Dette inkluderte en løsning for opplasting av bidrag, for avspilling på ulike typer enheter (PC, Mac, nettbrett, mobil), og registrering av stemme/kommentar per bidrag.

Løsning

Siden de fleste produksjonsselskap / etterarbeidshus er vant med å levere innhold via FTP, ble det satt opp en egen FTP-server for formålet. Hvert selskap fikk hver sin unike bruker til FTP-serveren, for å eliminere en eventuell risiko for at ulike selskap kan få tilgang til andres bidrag i en kortvarig periode inntil bidrag er fullt lastet opp.

Videre ble det satt opp en egen open source streamingplattform for avspilling av bidragene. Denne støttet "det som måtte være" av ulike typer enheter blandt juryen, deriblant Mac, PC, mobil, nettbrett mv.

Dette gjorde det mulig å droppe fysisk distribusjon av DVDer fullstendig til juryen, med vesentlige tids- og kostnadsbesparelser. Vi satte dessuten opp en egen skjemafunksjon for avstemming ved å benytte en modul fra vårt spørreskjemasystem Tincan Feedback 360.

Modulbasert utvikling

Våre løsninger er basert på eksisterende moduler som enkelt lar seg tilpasse spesielle behov. Man setter opp en egen kodebase tilpasset det enkelte prosjekt som kan styres sentralt. Data kan lagres i "skyen", i datasenter fysisk lokalisert i Norge, eller innenfor kundes infrastruktur.

Software as a Service (SaaS)

Våre løsninger kan med fordel leveres som en Saas (Software as a Service) løsning, hvor alt av funksjonalitet, databaser, oppdateringer og backup håndteres av oss. Løsningene kan være tilgjengelig fra hvor det skal være via nettleser. Sikkerhet ivaretas via kryptering og to-faktor autentisering ved behov.

Tilbake