Vi digitaliserer prosesser, integrerer
og sikrer digital flyt i hverdagen.


Vi leverer skreddersydde løsninger og tjenester basert på eksisterende moduler og solide open-source rammeverk.
Vi har en kostnadseffektiv tilnærming og våre kunder er alt fra små og mellomstore bedrifter til større selskap.

Kommunikasjon

Vi har lang erfaring med nær sagt alle typer digital kommunikasjon, og utviklet egne plattformer for blant annet SMS, faks, mailutsending og push. Dette sikrer smidig og modulbasert utvikling, og utsending med høy kvalitet.

Tincan SMS 360

SMS 360° Vår egen plattform for sending og mottak av mobilrelaterte meldinger, deriblant SMS, MMS, push-meldinger, alertmeldinger og andre former for mobil kommunikasjon
Fax 360° Robust løsning for sending, mottak, prosessering, dokumentasjon og arkivering av fakssendinger
Feedback 360° Vårt fleksible verktøy for nettbaserte skjemaer og spørreundersøkelser, som også gjør det mulig å f.eks. ha en anonym dialog med ansatte.

Vi kan også bistå med løsninger for kommunikasjon til og fra sosiale medier, tradisjonell telefoni, integrasjoner mot trykkeri / postgang mv. Ta kontakt for mer informasjon.

Systemutvikling

Vi kan sette opp det meste av løsninger, med de fleste teknologier. Vi er imidlertid ikke teknologifokuserte, men løsningsorienterte. Et behov kan ofte dekkes på mange ulike måter, og det er i dialog med kunde og gjerne sluttbruker, man får de beste (mest hensiktsmessige) resultatene.

Modulbasert skreddersøm

Vi spesialtilpasser eksisterende løsninger, eller bygger helt eller delvis frittstående applikasjoner på forespørsel. Vi kan bistå i hele prosessen fra behovsanalyse og kravspesifikasjon til opplæring, sikker drift og videreutvikling. Vi kan bygge det meste av systemer innen web- og mobil plattform, gjerne med integrasjoner mot interne systemer eller eksterne leverandører.

 

Vår metodikk

Prosjekter blir gjerne initiert av et nytt forretningsbehov, eller en prosess som må forenkles eller effektiviseres. Ved omfattende systembehov kan det være behov for et forprosjekt, for enklere løsninger kan vi sende utkast til løsning uten dette. Etter at tid- og kostnadsramme er definert går arbeidet sprintvis og gjerne fasebaert - ofte kan en 80%-løsning være operativ på 20% av tiden, som en fase 1.

AI, chatbots og sosiale medier

Gartner spår at mer enn 85% av kundeinteraksjoner vil utføres uten at mennesker er involvert på leverandørside i 2020, og at chatbots vil være en driver av dette. Vi har rammeverk som gjør det enkelt å sette opp egne chatbots til bestemte eller generelle formål. Man må "lære opp" chatbotten initielt og gi den tilgang til eventuelle datapunkter. Vi kan sette opp et grunnlag som gjør det enkelt å drifte / trene videre selv. Vi leverer også AI-baserte sentralbordløsninger, som vår sentralborddame Linda - ring henne gjerne på +46 1055 15750.

BI, IoT og rapportering

Vi har satt opp en rekke løsninger for monitorering og datainnsamling fra ulike kilder, alt fra forbrenningsovner til handelssystemer. Innsamlede data overføres kryptert til sentral lagring fysisk lokalisert i Norge eller i en passende skyløsning, avhengig av type data og krav til sikkerhet. Innsamlede data kan sammenstilles med andre data, prosesseres og vaskes, og displayes på ulike måter i dashboards. Vi har alltid sikkerhet i fokus i alle våre løsninger, samtidig som optimal brukervennlighet er et mål.

Case: Nordea Markets

Case: Nordea Markets

Nordea Markets er en av de fremste investeringsbanker i Norden. De hadde et behov for en spesialtilpasset løsning for mobil aksjehandel som ivaretok brukeropplevelse, sikkerhet og lagringskrav. Løsningen skulle også være i stand til å holde en dialog med kundene og holde de oppdatert med markedsinformasjon, mv.

Case: Gullruten

Case: Stiftelsen Gullruten

Gullruten er den norske TV-bransjens årlige prisutdeling. Tidligere måtte de over 500 påmeldte bidragene distribueres som DVDer til over 90 jurymedlemmer. Vi satte opp en digital streamingløsning som fjernet behovet for DVD-distribusjon helt, og ga mulighet for vurdere bidragene hvor det skulle være, på PC, Mac, pad eller mobil.


Case: Ringnes

Ringnes er Norges største bryggeriselskap. Tidligere ble bestillinger sendt via faks til manuelle fakser. Vi satte opp en "turnkey" løsning som digitaliserte dette men beholdt enkelheten i sluttkundeleddet. Utsalgsstedene kunne fortsatt benytte seg av sin faksmaskin, men Ringnes mottok bestillingene elektronisk via vår løsning og ikke som papir.


Case: Santander

Santander hadde behov for et fulldigitalt system for utsending av vilkår til kunde, med mottak av bekreftelser og arkivering av dette. Vi satte opp en komplett løsning med brukeradministrasjon, administrasjonsverktøy for meldinger, intern produktdatabase, automatiske funksjoner for uthenting av data, arkivering, backup etc. på under 2 uker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender periodevis ut nyhetsbrev med relevante artikler, nytt om digitalisering mv.